Litografia hradu Hmeljnik, ktorú vytvoril v roku 1679 Johann Weikhard von Valvasor

Litografia hradu Hmeljnik, ktorú vytvoril v roku 1679 Johann Weikhard von Valvasor