HOMEOPATIA PRE DOMÁCE VYUŽITIE

 kurz homeopatie akreditovaný Slovenskou akadémiou klasickej homeopatie SAKH.  

 

Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú vzdelávať 

v oblasti zdravia a alternatívnej starostlivosti o zdravie. 

Aktuálne kurzy: 

ONLINE

LEVOČA

 

Koncepcia kurzu:

- základy homeopatickej teórie a jej princípov

- základné homeopatické lieky a ich aplikácia v praxi

- spôsob liečby v rôznych akútnych situáciách 

 (úrazy a traumy, chrípka, horúčka, prechladnutie, 

  laryngitída, alergie, bežné detské  ochorenia, koliky,  

  prerezávanie zubov, tráviace problémy, 

  ženské zdravotné problémy, cystitída atď.)

- vzťahy medzi liekmi a podrobná diferenciálna diagnostika

- Schüsslerové solí 

- reálne živé prípady

- možnosť zakúpiť si základnú homeopatickú lekárničku 

certifikát SAKH o absolvovaní kurzu 

- možnosť pokračovať vo 4-ročnom štúdiu na Slovenskej 

  akadémii klasickej homeopatie