Otázky a odpovede

Čo je homeopatia?

Homeopatia  je dôležitým prínosom k alternatívnej medicíne.  

Homeopatia  je dôležitým prínosom k alternatívnej medicíne.  Homeopatia je  bezpečná, účinná a finančne nenáročná, spoľahlivá a neinvazívna forma zdravotnej starostlivosti.  Využíva mimoriadnu schopnosť ľudského organizmu vytvoriť a udržať si stav zdravia.

Homeopatické lieky sú  lacné a môžu ich užívať všetci, vrátane novorodencov, detí,  tehotných žien, veľmi starých i veľmi vážne chorých ľudí. Homeopatia nemá vedľajšie účinky a môže sa použiť pri mnohých akútnych a chronických ochoreniach.

Ak sa v okruhu svojich známych opýtate, určite vás prekvapí, koľkí z nich úspešne používajú homeopatiu.  To, či človek verí, alebo neverí v úspešnosť homeopatickej liečby, pritom nehrá žiadnu rolu.  Dôkazom toho sú uzdravení novorodenci, dojčatá, zvieratá a státisíce ľudí po celom svete užívajúci takmer výlučne homeopatické lieky. Homeopatia je populárna v mnohých krajinách Európy, ale aj v USA a v Indii. V Indii uprednostňuje homeopatiu asi 100 miliónov ľudí a existuje tam viac ako 100 škôl homeopatie. Významne rozšírená je v krajinách Latinskej Ameriky. Vo svete praktizuje homeopatiu viac ako  400 000 homeopatov  a pomocou homeopatie sa lieči okolo 300 miliónov pacientov.

V súčasnosti sa v Európe homeopaticky lieči:

16% obyvateľov Veľkej Británie (vrátane členov anglickej kráľovskej rodiny),

56% obyvateľov Belgicka,

28 % obyvateľov Dánska,

20% obyvateľov Švajčiarska

32% obyvateľov Francúzska, Nemecka, Rakúska, Holandska, Španielska, Talianska,

15 % obyvateľov Švédska.

V niektorých krajinách je homeopatická liečba hradená zdravotnými poisťovňami.

Teórie a princípy homeopatie majú svoj pôvod v medicínskych tradíciách  vytvorených pred tisíckami rokov v antickom Grécku.  Ako moderná veda  využíva  metódy a princípy sformulované Samuelom Hahnemannom, geniálnym nemeckým lekárom prelomu 18. a 19. storočia.

Prvý a základný princíp homeopatie  sa nazýva similia similibus curantur,  alebo podobné sa lieči podobným.  Ako prvý tento zákon sformuloval Hippokrates v 5.storočí p.n.l.  Podobné lieči podobné znamená, že látka, ktorá vyvolá určité príznaky u zdravého človeka môže vyliečiť chorého človeka, ktorý má podobné príznaky. Podané homeopatikum teda pôsobí, pretože u zdravého človeka vyvoláva také symptómy, akými trpí chorý.

Hahnemann na tomto princípe založil svoju novú vedu - homeopatiu. Princípy liečenia zhrnul vo svojom Organone liečenia. Viac než dvesto rokov boli účinky homeopatických liekov systematicky skúmané pri homeopatických skúškach liekov - provingoch.  Všetky symptómy,  ktoré sa  takto objavili, boli zaznamenané v rozsiahlych homeopatických materiách medikách.

Druhým princípom je minimálna dávka.

Homeopatické lieky sú pripravené z rozpustených látok, ktoré pochádzajú z rastlinnej, minerálnej alebo živočíšnej ríše. Všetky homeopatické lieky sú netoxické. Sú pripravované špeciálnou metódou potencovania, dynamizácie, vďaka ktorej sú homeopatiká účinnejšie než pôvodné látky.

Konečným produktom  výrobného procesu sú kvapky,  alebo tabletky,  či globule rôznych veľkostí.  Sú vyrobené z mliečneho cukru a napustené príslušnou potenciou. Liečivú schopnosť potencií  narúša silné magnetické pole a veľké teplo. Pri správnom skladovaní má homeopatikum takmer neobmedzenú životnosť. Na výrobu preparátov sa v homeopatii používa šesť typov „látok“:

minerálne látky: kovy, zlúčeniny, soli…

rastlinné výťažky

živočíšne lieky

nosody: prípravky vyrobené z patologických tkanív a sekrétov.

sarcody: prípravky z tkanív a sekrétov zdravých zvierat

imponderabilia (neodvážiteľné): kladná a záporná magnetická sila, elektrina, slnečné žiarenie a podobne

Tretím princípom je totalita symptómov.

Podľa §18 Hahnemanovho Organonu racionálnej liečby,  len totalita vedie k správnemu výberu lieku.  Predpisované  homeopatikum  je homeopatom vybrané tak na základe rôznych telesných symptómov, ako aj psychických charakteristík pacienta, ktoré homeopat získava rozhovorom s pacientom.

Na to, aby sme zistili účinky liekov, musíme uskutočniť provingy a podľa §107 je provingy potrebné vykonávať na zdravých ľuďoch, pretože len u nich sa účinky skúmaných liekov nemiešajú so symptómami choroby, ktorými trpia chorí. Súbor týchto účinkov sa nazýva obraz lieku.

Homeopatické lieky  poskytujú hodnotnú pomoc  všeobecným lekárom a  špecialistom homeopatom v ich každodennej praxi. V o väčšine oblastí sa homeopatické lieky používajú na liečbu akútnych  ako aj chronických chorôb.  Homeopatia je bez škodlivých vedľajších účinkov,  pôsobí stimulujúco na prirodzený obranný mechanizmus tela, nastoľuje samoliečbu, a zohľadňuje celého človeka.  Často  jeden jediný liek pokryje všetky Vaše ťažkosti.

Cez posilnenie imunitného systému homeopatia môže pomôcť zvýšiť odolnosť voči chorobám a infekciám. Je viac ako 3000 homeoapatických liekov momentálne k dispozícii na liečbu a ich počet neustále rastie.  Avšak na rozdiel od alopatickej medicíny,  ktorá každoročne sťahuje lieky  z trhu kvôli novým zisteným nepriaznivým vedľajším účinkom, v sa homeopati predpisujú  stále rovnaké lieky už 200 rokov.

Keďže homeopatia je jedinečný systém diagnostikovania a liečby, založený na princípe podobné lieči podobné, teda na opačnom ako konvenčná medicína, nič nezaručuje, že homeopat, ktorý je pôvodným vzdelaním lekár, bude lepším homeopatom ako homeopat, ktorý má iné pôvodné vzdelanie. A naopak , samozrejme.

Lekár má väčšinou tendenciu pozerať sa na symptómy ako prejavy choroby, zatiaľ čo ako homeopat musí svoje uvažovanie od základu zmeniť a považovať symptómy za súčasť reakcií organizmu, ktorými sa pred chorobou bráni. Takže ako homeopat sa ich nesnaží potláčať.

 

Ako prebieha homeopatické vyšetrenie?

Dobre vybraný homeopatický liek harmonizuje s celou osobnosťou a dokáže liečiť myseľ aj telo. Stimuluje vlastné uzdravujúce sily organizmu a postupne nastoľuje stav zdravia. Často je takto schopný odstrániť aj chronické ochorenia odolávajúce bežným metódam liečby. Homeopatia vníma človeka ako celok, vychádza z faktu, že myseľ je úzko prepojená s fyzickými orgánmi. Pre úspech liečby je dôležité klienta čo najlepšie spoznať.

Homeopat podrobne skúma prejavy mysle a tela, aby čím presnejšie vybral liek, ktorý pomôže týmto prirodzeným regulačným mechanizmom organizmu nájsť stratenú rovnováhu. Správne zvolený homeopatický liek môže významne napomôcť v dosiahnutí osobnostnej integrácie, ktorá zlepší kvalitu života človeka. Aby pre Vás homeopat mohol nájsť správny liek, potrebuje vedieť o Vás čo najviac. Detailné porozumenie toho, kým ste, aké máte prejavy a problém a ako ich riešite, je potrebné k presnému odhadu Vášho prípadu.

Klasická homeopatia vníma každého klienta veľmi individuálne ako jedinečnú bytosť, neprideľuje mu číslo diagnózy. Homeopat sa zvyčajne najskôr sústredí na aktuálne fyzické problémy, ale vždy vníma človeka v jeho celistvosti. Pre homeopatickú liečbu je zaujímavá celková konštitúcia, nielen fyzická ale aj emocionálna a mentálna sféra. Homeopat si všíma ako klient znáša svoje problémy, zaujímavé sú aj jeho nálady a najmenšie prejavy na všetkých úrovniach. Dôležitý je charakter a zmeny bolesti, čo stav klienta zlepšuje alebo naopak zhoršuje. A to zďaleka nie je všetko. Homeopat sa bude zaujímať o ďalšie zdravotné ťažkosti zdanlivo s hlavným problémom vôbec nesúvisiace.

Bude Vám dávať množstvo otázok, týkajúcich momentálnych symptómov, ale bude sa pýtať aj na Vaše všeobecné zdravie a životný štýl.  Takže čokoľvek poviete, je typickým prejavom Vašej individuality a môže pomôcť pri liečbe Vášho prípadu. Spoznanie Vašej všeobecnej energetickej úrovne, Vaša minulosť a spôsob Vášho života je pre homeopata nesmierne dôležité.    

Vstupné vyšetrenie trvá v priemere do dvoch hodín. Dĺžka rozhovoru je nutná k dosiahnutiu najvyššej úrovne poznania. Ďaĺšie hodiny sú strávené rozborom v prípade že sa jedná o zvláštny alebo málo známy liek. Nezabudnite na nevyhnutnosť prvej kontroly po začatí homeopatickej liečby, kde homeopat zhodnotí priebeh liečby, zlepšenie stavu, možnosť zmeny potencie lieku,  častejšieho užívania predpísaného lieky, prípadne  predpíše nový liek. V prípade akýchkoľvek nejasností ihneď kontaktujte svojho homeopata.

Je homeopatická liečba drahá?

V porovnaní s klasickou medicínou je homeopatia lacný spôsob liečby. V mnohých prípadoch postačuje jednorazové podanie lieku a okrem toho pôsobí homeopatia pri takmer všetkých indikáciách aj preventívne, to znamená, že môže znížiť výdavky za lieky, ktoré by boli nutné pri neskorších ochoreniach.

 

Cena, ktorú zaplatíte za vyšetrenie je nasledovná:

Vstupná diagnostická konzultácia                                           90 min          60,- EUR

Kontrolné vyšetrenie                                                               60 min          30,- EUR

 

 

Je homeopatia zlúčiteľná s vierovyznaním?

Samozrejme, že je homeopatia zlučiteľná s kresťanskou vierou.

Sv. Pavol v I. Liste Timotejovi 4:1-7 píše, že všetko čo Boh stvoril je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky.

Tak ako na všetky druhy medicíny, či už alternatívnej, alebo klasickej, aj homeopatia má svojich odporcov. Tí neveria, že minimálna dávka liečiva, obsiahnutá v homeopatických liekoch môže byť účinná a mať nejaký efekt na ľudský organizmus.  Aj napriek tomu, že sa homeopatia na Slovensku ako liečebná metóda používa už viac ako dvadsať rokov, naďalej zostáva medzi kresťanmi pomerne kontroverznou a diskutovanou témou. K tomu prispela hlavne negatívna kampaň zo strany niektorých hnutí v cirkvi, ale hlavne mnohých jej individuálnych predstaviteľov z radov kňazov a rehoľníkov, najmä tých radikálnejšie orientovaných. Tí sa rozhodli z nejakého dôvodu homeopatiu spájať s okultizmom. Neverte tomu! Homeopatia je kompatibilná s kresťanskou vierou a nie je dôvod sa jej z pohľadu kresťana obávať. Silné „prenasledovanie" homeopatie v kresťanských kruhoch na Slovensku je pomerne jedinečný  fenomén, ktorý na svete zrejme nemá obdobu.

Pravda je taká, že aj v samotnom Vatikáne homeopatia nie je tabu a mnohé kresťanské spoločenstvá či rehole sa k homeopatii hlásia ako k prírodnej metóde bez vedľajších účinkov.

Jezuitský misionár otec Augustus Muller /1784 - 1849/ študoval homeopatiu v Nemecku, aby mohol neskôr liečiť homeopatiou ľudí v Indii, kde je dnes po ňom pomenovaná homeopatická vysoká škola a nemocnica (Father Muller Homeopathic Medical College & Hospital), ktorú sponzoruje katolícka diecéza v Mangalore (FMHMC, 2013).

Matka Tereza založila v roku 1950 v Kalkate prvú charitatívnu homeopatickú poradňu a sama vedela predpisovať homeopatické lieky. Jej rehoľné sestry z Kongregácie misionárok lásky v súčasnosti v Indii prevádzkujú niekoľko homeopatických zdravotníckych zariadení, kde poskytujú charitatívnu dispenzárnu starostlivosť.

Homeopatických doktorov mali aj pápeži, napríklad Gregor XVI, Pius IX., Lev XIII, Pavol VI a Ján Pavol II. Už v roku 1849 pápež Pius IX udelil najvyššie vatikánske čestné uznanie – Kríž svätého Gregora Veľkého -  homeopatovi Chargemu z Francúzska za svoje výsledky v boji proti cholere. Ďalším príkladom je lekár - homeopat, prof. Antonio Negro /1908 - 2010/, zakladateľ Talianskej akadémie homeopatickej medicíny v Ríme (Accademia Italiana di Medicina Omeopatica Hahnemanniana), ktorý bol pápežom Pavlom VI. v r. 1964 za svoju prácu na poli medicíny vyznamenaný  rovnakým rádom -Rádom sv. Gregora Veľkého.

Ak sa najvyššie cirkevné autority, klerici a svätci liečia homeopatiou, máme ju naozaj považovať za okultnú a odsudzovať tých kresťanov, ktorí ju používajú? Veľa Katolíckych nemocníc, hlavne v Taliansku a Indii používa ako liečebný prostriedok práve homeopatiu.

V súvislosti s mnohými otázkami týkajúcimi sa homeopatie zvolala Komisia Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie, kultúru a univerzity (VVKU) pod vedením Mons. F. Rábeka dňa 25. júna 1996 stretnutie odborníkov na konvenčnú medicínu a homeopatiu. Na základe tejto konzultácie vydala Komisia KBS pre VVKU vyhlásenie v zmysle informácie pre katolícku verejnosť. Biskupi Slovenska text tohto vyhlásenia odsúhlasili 5. júla 1996 na zasadaní v Nitre. Vyhlásenie bolo publikované aj v Katolíckych novinách (29/96) a v časopise Slovo (16/96).

Základnou myšlienkou tohto vyhlásenia je, že "problém homeopatie je problém medicínsky a preto patrí do oblasti medicínskej diskusie. V mene viery nemožno k odborným veciam zaujímať stanoviská". V morálnej rovine sa prízvukuje to, čo hovorí konštitúcia II. Vatikánskeho koncilu Gaudium et spes, 36: „Metodický výskum vo všetkých disciplínach, ak sa koná naozaj vedeckým spôsobom a v zhode s mravnými zásadami, sa nikdy nedostane do skutočného rozporu s vierou, keďže časné skutočnosti i danosti viery majú svoj pôvod v tom istom Bohu."...a ďalej... "Lebo všetky veci práve preto, že sú stvorené, majú svoju stálosť, pravdivosť a dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok: toto musí človek rešpektovať tým, že uznáva príslušné metódy jednotlivých náuk a technických odborov".

Toto stanovisko katolíckej cirkvi platí aj po rokoch. Medzi kresťanmi sú aj v súčasnosti na homeopatiu často vyhrotené názory, ale tie sa prezentujú hlavne na štvavých internetových fórach. Ale to, že z homeopatie by sme nemali robiť hon na čarodejnice a zaraďovať ju do oblasti bielej mágie, potvrdila  aj Subkomisia pre bioetiku teologickej komisie pre náuku viery Konferencie biskupov Slovenska v roku 2013, keď sa jasne odvolala na vyhlásenie KBS z roku 1996, ktorá jasne rozdelila otázku homeopatie do dvoch rovín, do teologickej a medicínskej, pričom zdôraznila, že celkovo ide o problematiku medicínsku a v takejto odbornej oblasti by sa mala aj posudzovať.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania ani Pravoslávna cirkev na Slovensku oficiálne stanovisko neprijali. Akékoľvek názory ich predstaviteľov sú teda ich osobnými názormi a neprezentujú stanovisko cirkvi. 

Klasická homeopatia je holistická forma komplementárnej medicíny, ktorá lieči človeka ako celok, a nie len telesné príznaky choroby. To, že homeopatia je holistická medicína a berie do úvahy telo, dušu i ducha človeka, nerobí z homeopatie duchovnú vedu alebo náboženstvo. Homeopatia nesúťaží s cirkvou, ani jej nekonkuruje, je to druh liečebnej terapie. Ak Hahnemann vo svojich spisoch používa slovo „duchovný", myslí sa tým „ne-materiálny a dynamický", nemá to náboženský podtón.

 

Komora homeopatov sa dištancuje od  magických a okultných technik a sú jej cudzie ideologické aspekty typu New Age, vrátane gnosticizmu. Homeopatia sa používala už pred vznikom hnutia New Age a nikdy z neho nevzišla. Fakt, že mnohí sympatizanti tohto hnutia používajú homeopatiu, z nej ešte nerobí terapiu New Age. Áno, aj niektorí homeopati vám budú súčasne s terapiou ponúkať čistenie čakier, jógu, či astrológiu. Vyšetrujú pomocou kyvadielka, alebo predpisujú ajurvédske čaje, či predávajú magické liečivé náramky. Ich postup nemá s homeopatiou ako takou vôbec nič spoločné, ide o individuálnu voľbu konkrétneho „homeopata“, ktorá je založená na jemu vlastnom vnímaní sveta a životnej filozofii. Takýto spôsob „liečenia" nie je súčasťou klasickej homeopatickej praxe, ani klasického homeopatického vzdelávania a učebných textov. Sú to podnikavci, ktorí nepraktikujú klasickú homeopatiu v jej skutočnej podstate. Vyhnite sa im!  Informujte sa ešte pred vyšetrením a nájdite si homeopata, ktorý takéto praktiky nepoužíva.

 

Veda už dávno preukázala existenciu elektromagnetického energetického poľa v každej živej hmote (Burr, 1972). Tento energetický systém má pod kontrolou všetky vitálne funkcie organizmu a narušenie jeho rezonancie má za následok vznik zdravotných problémov. Tok tejto energie ako prví popísali svojím spôsobom čínski lekári. Oni však túto energiu nevytvorili, ide o prirodzený prírodný jav. Nie je vynálezom a ani majetkom žiadnej kultúry, náboženstva ani filozofie. Nie je na nej nič okultné a nie je ani žiadny dôvod mať z tejto životnej sily strach. Homeopatické lieky  obsahujú určitú energetickú stopu - informáciu resp. rezonanciu, ktorá pôsobí na elektromagnetické pole resp. energetický systém organizmu. Nejde teda o žiadny okultizmus. Viac svetla by do tejto problematiky vniesli výskumy biofyzika Fritza Alberta Poppa (2006), ktorý dokázal existenciu biofotónov - čiastočiek svetla vznikajúcich v jadrách buniek. Svetlom vysielané informácie prijímajú i ostatné bunky a dokážu ich rozlúštiť. Biofotónové žiarenie tak predstavuje určitý druh vlnových obrazov informácií, ktoré sú vysielané a prijímané živými organizmami. Vitálna sila, ako určitá forma elektromagnetickej energie, je prírodný jav a mal by sa považovať za dielo Božie, tak ako príroda sama. Homeopatia je kompatibilná s kresťanskou vierou a nie je dôvod sa jej z pohľadu kresťana obávať. Bolo tiež vedecky preukázané, že voda dokáže prenášať elektromagnetickú informačnú stopu látky, ktorá v nej bola predtým rozpustená. Dochádza tu teda k určitému transferu energie. V tomto zmysle môžeme povedať, že voda má určitý druh „pamäte" a je tak nosičom vlnových obrazov informácií. To ale neznamená, že ide o okultný jav, ale skôr o fyzikálny fenomén, na ktorého vysvetlenie veda ešte nedokázala dať celkom jednoznačnú a jasnú odpoveď.

Homeopatické lieky sa vyrábajú vedeckými a vopred schválenými postupmi v certifikovaných lekárňach a laboratóriách, preto pripisovať účinok homeopatických liekov okultným silám a záhadným energiám je prinajmenšom poverčivé.

Existujú desiatky vedeckých štúdií potvrdzujúcich efektivitu homeopatických liekov. Doktor Petroci hovorí: „Výhrady majú len tí, čo tomu nerozumejú. Nielen cirkvi, ale aj niektorí lekári majú iba hmlistú predstavu, o čom homeopatia je, a tak sú arogantní. Je to o vzore myslenia - ak budete niekomu odmalička hovoriť, že Zem je plochá, tak uverí.“

                                                                                                                                                                                                                      M.

Aký význam má choroba?

 

 

Medicína v súčasnosti je na vysokej úrovni, farmaceutický priemysel produkuje množstvo „ nových“ liekov so zázračnými účinkami na všetky ochorenia. Už by sme mali byť všetci zdraví a predsa nie sme. Deti trpia na alergie, diabetes melitus, ekzémy, astmu, neustále berú ATB, majú oslabenú imunitu, sú hyperaktívne a nikdy z týchto chorôb v skutočnosti neboli vyliečené. Ich stav je iba umelo udržiavaný chemickými liekmi, od ktorých sú závislé. To nie je zdravie, iba závislosť.

Všade v médiách sledujeme reklamy na rôzne lieky, ktoré majú v ľuďoch vytvoriť záujem a hlavne strach. Ich hlavnou úlohou je niesť negatívnu informáciu a upozorniť ľudí na problém a hrozbu, ktorá na nás číha na každom kroku. V rovnakom duchu sa nesie aj kampaň na očkovania. Kto by chcel zomrieť na rakovinu kŕčka maternice, alebo na kliešťovú encefalitídu? Alebo na tetanus? Zoberie si to rodič na svedomie? Rodič, ktorý miluje svoje deti, chce len to najpodstatnejšie, zdravie. Keď na nás takéto informácie útočia z každej strany, kto by nemal strach?

Jan Scholten, holandský homeopat, sformuloval teóriu choroby do viacerých bodov. Spomeniem aspoň dva, ako chorobu chápe klasická medicína. Choroba ako únava materiálu a choroba ako hrozba. Klasická medicína chápe chorobu ako proces „únavy materiálu“. Ľudská bytosť sa opotrebuje podobne ako stroj. Z času na čas potrebuje vymeniť opotrebované časti. Každý človek starne, slabne a nakoniec zomrie. Ale táto teória má aj slabé stránky. Ľudský organizmus sa neustále regeneruje a obnovuje. Napríklad, keď starší človek príde k lekárovi s problémom a bolesťami jedného kolena, lekár povie, že je len opotrebované. Pacient ale reaguje správne keď povie, moje pravé koleno je rovnako opotrebované a nebolí. Jedno koleno sa dokáže regenerovať, druhé nie. Je táto teória pravdivá? Ďalšou teóriou je choroba ako hrozba, ako obava, niečo čo prichádza z vonku a musíme proti tomu bojovať. Baktérie a vírusy musíme zabiť za každú cenu. Ak súhlasíme s touto teóriou, potom každý, kto príde do styku s akýmkoľvek vírusom alebo baktériou, musí ochorieť. Vieme, že to tak nie je.

Naše telo nie je stroj, ktorý sa dá jednoducho opraviť. Máme problém s kožou, ideme na kožné k odborníkovi, ktorý predpíše krémy v horšom prípade plné kortikoidov. Máme problém s trávením, ideme na gastro k ďalšiemu odborníkovi, potom na cievne atď. Ale prečo tieto problémy vznikli,  v akom prostredí človek žije, aké má skutočné problémy o tom sa nevie. Takto každý odborník predpíše svoje lieky s množstvom vedľajších účinkov a ako to má naše telo v zdraví prežiť? Podľa štatistík zomrie ročne v USA 16 000 ľudí na negatívne účinky ibalginu, čo je rovnaké množstvo ako na AIDS. Takéto informácie ale bežne človek nemá, médiá o tom neinformujú. Problém je v tom, že nie je záujem ľudí vyliečiť, práve naopak, vybudovať ich závislosť na liekoch.

       Homeopatia funguje na iných princípoch, lieči skutočné príčiny ochorenia, nie ich dôsledok.  Choroba je reakciou na situáciu, v ktorej žijeme. Situácia, z ktorej vychádza ochorenie, má veľký význam pre pochopenie pacienta a jeho choroby. Úlohou homeopata je tento problém preložiť do homeopatickej reči a predpísať liek, ktorý s touto situáciou súvisí. Neliečime iba ekzém, astmu, chlamýdie, ale skutočnú príčinu ochorenia. Liek pomôže zbaviť sa fyzického problému a zároveň prinesie rovnováhu a pokoj. Ako? Zmenou postoja pacienta k problému, jeho vnútorným oslobodením, začne situáciu vnímať menej zainteresovane a s nadhľadom. „ Už s tým nemá problém.“ Homeopat skúma všetky prejavy mysle a tela zároveň. Medzi nimi je neustála jednota, je to funkčný systém, ktorý dokáže regenerovať.

Hahnemann, $ 12 Organon:

„Chorobou narušená životná sila vyvoláva ochorenia. Vonkajšie prejavy choroby, ktoré naše zmysly dokážu vnímať, vyjadrujú všetky vnútorné zmeny, teda všetko chorobné narušenie vnútornej sily a tým aj celú chorobu“.

        Ak človek stojí na vrchole zdravia a jeho nehmotné riadiace centrum je úplne v poriadku, organizmus je v rovnováhe. Aj keby zúrila epidémia chrípky, on ju nedostane. Aj keby mali všetci okolo psychické problémy, on bude pokojne spať. Takých ľudí je ale málo. Silné organizačné centrum znamená vždy vysoké spirituálne schopnosti, zdravú myseľ a emócie, zdravé telo. Ak je narušené, nastanú chorobné zmeny organizmu a objavia sa symptómy.

        Ak niečo nerobíme správne, náš obranný systém nám to dá najavo formou symptómov. Ak symptómy budeme zle chápať a potláčať ich klasickými liekmi, chronický stav človeka sa zhoršuje a choroba postupuje hlbšie do patológie. Symptómy sú signály nerovnováhy nášho tela. Hovoria nám, zmeň postoje, nerob to takto... Naše telo je dokonalé.

 

 

 

 

 

Ako liečiť chrípku pomocou homeopatie?

Homeopatická liečba chrípky

06.01.2015 22:46

Chrípka je najčastejšie ľudské infekčné vírusové ochorenie. Každoročne postihne 10% svetovej populácie. Chrípkové vírusy často vyvolávali epidémie veľkého rozsahu. Doteraz najväčšia pandémia - tj. epidémia postihujúca celú planétu bola tzv. "Španielska chrípka" v roku 1918. Homeopatia práve liečbou tejto chrípky zaznamenala veľký úspech, kedy na toto ochorenie a komplikácie spojené s touto chorobou zomrelo oveľa menej ľudí liečených homeopaticky ako tých, ktorí boli liečení konvenčnou medicínou. Epidémie menšieho rozsahu sa vracajú každoročne, závažnejšie pandémie raz za 10 až 20 rokov.                                                                                                                

Ochorenie je veľmi nákazlivé. Keď človek ochorie, vylučuje vírus sekrétom dýchacích ciest. Prenáša sa vzduchom kašlaním, kýcháním alebo rozprávaním. Človek, ktorý  sa dostane do kontaktu s vírusom, ochorie do jedného až troch dní. Pri dýchaní sa dostane do priedušiek a do pľúc. Usídli sa na sliznici dýchacích ciest. a veľmi rýchlo sa množí.  Postihnuté bunky sa postupne rozpadajú a vírus napáda ďalšie alebo je vydychovaným vzduchom šírený do okolia.

Množenie vírusu po 48 hodinách slabne, ale sliznica s odumretými bunkami potrebuje čas na to, aby sa zahojila. To trvá až dva týždne. V tomto období môže na poškodenú sliznicu nasadnúť akákoľvek iná infekcia, ktorej by sa normálna zdravá sliznica ľahko ubránila. Sú to najčastejšie baktérie, ktoré môžu vyvolať zápal pľúc.

Chrípka sa diagnostikuje pri akútnych symptómoch dýchacích ciest, ako je nádcha alebo kašeľ a sprevádza ich výrazná horúčka, celková slabosť a bolesti svalov a kostí. Človek, ktorý má chrípku, cíti sa horšie ako pri bežnom prechladnutí.

Liečba nekomplikovanej chrípky spočíva hlavne v kľudovom režime, dostatočnom prívode tekutín. Chrípka môže byť veľmi nepríjemná ,ale u väčšiny zdravých ľudí trvá len tri až päť dní. Väznosť ochorenia je ale odlišná u rôznych ľudí v rôznom veku. Bakteriálna infekcia ( zápal pľúc, uší, dutín ) sa môže rozvinúť hlavne u malých detí, starších ľudí a osôb vyčerpaných chronickým ochorením.

V období zvýšeného výskytu chrípky je potrebné obmedziť pobyt v uzatvorených miestnostiach, kde sa zdržuje väčší počet ľudí. Rovnako je vhodné obmedziť cestovanie v hromadných dopravných prostriedkoch.

    

Homeopatické liečenie chrípky

 

Vzhľadom na to, že antibiotiká nemajú na vírusové ochorenia žiadny vplyv, homeopatická liečba je veľmi významnou alternatívou liečenia všetkých vírusových ochorení, ako aj chrípky. Homeopatický liek výrazne skráti dobu liečby a celkovú rekonvalescenciu. Pri výbere homeopatického lieku je dôležité všímať si celkový stav pacienta, ako a kedy ochorenie nastalo, akú má chorý náladu, čo ho bolí a čo spôsobuje úľavu napr. pomalá chôdza, nehybné ležanie, chladný vzduch, horúci čaj alebo studená voda...

Prehľad niektorých homeopatických liekov využívaných pri liečbe chrípky:

             Oscillococcinum: Liek je vhodný pri začínajúcej chrípke alebo ak nemáme výrazné symptómy.

 • Gelsemium: Tento liek je vhodný v prípade, že človek je veľmi unavený, slabý, má v celom tele pocit ťažoby a to vedie až k trasu jednotlivých častí tela, má ťažké viečka a polootvorené oči. Títo ľudia nemajú smäd. Majú zimnicu, ktorá stúpa a klesá po chrbtici. Bolí ich hlava v záhlaví. Chorí chcú kľudne ležať a byť sami, pretože cítia veľkú únavu a vyčerpanosť.
 • Bryonia: Liek potrebujú ľudia, ktorí majú výrazné bolesti tela počas chrípky, ktoré sa zhoršujú pri akomkoľvek pohybe. Majú suché, až popraskané pery, suchý kašeľ a veľký smäd. Chorý je podráždený a nechce mať okolo seba ľudí, radšej je sám a leží bez pohybu. Bolesť hlavy je zhoršená aj malým pohybom, chôdzou a pohybom očí.
 • Aconitum: Tento liek je zvlášť účinný počas prvých 24 hodín horúčky. Horúčka sa objaví po pobyte v chlade alebo na studenom, suchom vetre, alebo po duševnom šoku. Pacient môže mať aj zimnicu a studený pot. Chrípka nastupuje náhle a veľmi intenzívne, s horúčkou, úzkosťou, stiahnutím zreníc a veľkým smädom.
 • Belladonna: Keď má chorý rýchly nástup vysokej teploty, horúcu, červenú tvár, prekrvené a červené sliznice, sklovité oči, studené končatiny, mali by sme zvážiť tento liek. V typických prípadoch majú pacienti v noci divoké sny.
 • Nux vomica: Človek má vysokú horúčku, silnú zimnicu. Zvyčajne má aj bolesti hlavy spojené s precitlivenosťou na zvuk, jasné svetlo, pachy. Človek, ktorý potrebuje Nux vomicu je často veľmi podráždený, hnevlivý, stav sa mu zhoršuje pri námahe a chladom. Symptómy sa často objavia po prepracovaní a nedostatku spánku.
 • Eupatorium perfoliatum: Chrípka u tohto lieku sa často začína zimnicou a smädom a následnou vysokou horúčkou. Nastupujú bolesti svalov, kostí a očných gúľ s ťažkým pocitom v hlave. Bolesti sú lokalizované najčastejšie v nohách alebo v chrbte. Chorí ich vnímajú akoby im mali prasknúť kosti, alebo akoby mali dolámané kosti.
 • Rhus toxicodendron: Tento liek je účinný u ľudí, ktorí majú horúčku spojenú s bolesťami svalov a kostí, ktoré sa zhoršujú pri prvom pohybe ale zlepšujú sa pri ďalšom hýbaní sa. Títo ľudia sú často veľmi nepokojní, najmä v noci v posteli. Nepokojnosť a bolesti zhoršené v kľude.
 •  Arsenicum album: Je to dôležitý liek pre ľudí s črevnou chrípkou. Spolu s horúčkou majú nauzeu a vracanie. Sú citliví na chlad a chladom sa ich príznaky zhoršujú. Majú veľký smäd, ale vodu pijú len po malých dúškoch. Sú nepokojní, úzkostní, boja sa, že sa ich stav ešte viac zhorší a budú musieť vyhľadať niekoľkých špecialistov a spýtať sa ich na ich názor ohľadom svojho zdravia. Chcú byť v spoločnosti iných ľudí a horšie sa cítia okolo polnoci.
 • Influenzinum: Tento liek podáme v potencii 30 CH alebo 200 CH, ak pacient má dlhodobé pretrvávanie príznakov po prekonaní chrípky.
 • Sulphur: Liek je vhodný pri chrípke, ktorá trvá veľmi dlho alebo je spojená s vlečúcimi sa príznakmi. Pacientovi je horúco a potí sa, má pritom nízku teplotu a červené sliznice. Teplo zhoršuje príznaky a človek sa cíti horšie po kúpeli.
 • Phosphorus: Keď tento liek je potrebné podať pri chrípke, pacient má horúčku spojenú s ľahkým začervenaním tváre, cíti sa veľmi slabý a točí sa mu hlava. Pravdepodobne bude mať aj bolesti hlavy, zachrípnutosť, bolesti hrdla a kašeľ. Človek, ktorý potrebuje tento liek má často silnú úzkosť, chce, aby okolo neho boli iní ľudia, robili mu spoločnosť a uisťovali ho.
 • Apis mellifica: Tento liek môže pomôcť chorým so suchou horúčkou, ktorá sa strieda s potením, začervenaním tváre a veľmi bolestivým hrdlom spojeným s opuchom tonzíl. Bolesti sa môžu šíriť do uší, očné viečka sú opuchnuté. Vystavenie studenému vzduchu a studené obklady prinášajú úľavu. Napriek horúčke, smäd je zvyčajne nízky.

 

Ako užívať homeopatické lieky – rady pre pacientov

 

 1. Homeopatické lieky sa vyberajú individuálne podľa podobnosti symptómov. Nie každý s rovnakým ochorením potrebuje rovnaký liek. V prípade ochorenia treba vybrať najvhodnejší liek. Jednu globulku lieku nechajte rozpustiť na jazyku, opakujte liek po 20-30 minútach ešte 2 krát.
 2. Ak sa stav zlepší a ďalej sa nezhoršuje, čakajte.
 3. Pokiaľ zlepšenie trvá a potom sa vrátia symptómy, opakujte 1 dávku lieku.
 4. Pokiaľ sa pacient po lieku nezlepší, liek nebol vybraný správne, preto ho zmeňte.
 5. Pri vážnych stavoch treba liek opakovať častejšie ( každých 20-30 minút ), pri menej závažných stavoch menej často ( každé 2-4 hodiny). Liek podajte maximálne 6 krát za 24 hodín.
 6. Najlepšie je používať v akútnych stavoch potenciu 30 CH.
 7. Lieky je vhodné uskladňovať pri normálnej teplote, chrániť ich pred priamym slnečným žiarením, mimo výrazných vôní a žiareniu z mobilov, počítača a mikrovlnky.
 8. Homeopatické lieky sa vstrebávajú v ústnej dutine, preto je vhodné pred ich užitím aspoň 10-20 minút nepiť a nejesť.

 

Ak sa stav pacienta výrazne nezlepší do 48 hodín, alebo sa stav skomplikuje, objavia sa nové závažné symptómy, vyhľadajte pomoc profesionálneho homeopata.

                  

                                      Vypracovala: Mgr. Silvia Trojanovská, SAKHom.

 

Použitá literatúra:

Morrison, Roger. Klíčové a potvrzující symptomy. Praha: Alternatíva, 2002.

Castro, Miranda. Kompletní příručka homeopatické léčby. Praha: Alternatíva, 1998.

Cummings, Stephen a Ullman, Dana. Homeopatický domácí lékař. Praha: Alternatíva, 2010.

www.akademiahomeopatie.sk

 

 

Aké homeopatické lieky pomôžu pri alergii?

HOMEOPATICKÉ LIEKY A ALERGIA

21.04.2016 20:25

V súčasnosti sa neustále zvyšuje množstvo ľudí, ktorí trpia na niektorý druh alergie. Predpokladá sa, že v nastávajúcom období bude každý druhý človek alergik.

Nech akokoľvek znie diagnóza, homeopatia ponúka jedinečný spôsob liečby. Z homeopatického hľadiska je základným problémom nerovnováha systému ako celku, čo spôsobuje stav precitlivenosti. Mnohým podnetom sa nedá vyhýbať. Konštitučná liečba pomôže organizmu vyrovnať nerovnováhu a zbaviť sa precitlivenosti a tým sa zbaviť aj alergických reakcií.

Pri výbere homeopatického lieku sú dôležité všetky symptómy alergie, kedy a ako sa prejavuje a tiež problém alebo situácia, v ktorej človek žije, s čím sa nevie vyrovnať. Homeopatický liek, ktorý bol vybratý na základe mentálneho stavu, má dlhodobý účinok, lieči alergiu a zároveň pomôže zvládnuť a vyriešiť prvotný problém, ktorý človek mal.

Konštitučným liekom sa pacient môže z alergie celkom vyliečiť. Ak potrebujete rýchlo zmierniť prejavy alergie, môžete si vybrať niektorý z akútnych homeopatík.

 

Prehľad niektorých základných liekov:

 

ALLIUM CEPA 15 CH

 - použitie pri sennej nádche, zápale očí a suchom kašli

 - riedky, pálivý a dráždivý výtok z nosa, červená a zodratá koža pod nosom

 - sekrét z očí nie je dráždivý

 - suchý, dráždivý kašeľ, pocit šteklenia v hrtane

 

EUPHRASIA OFFICINALIS 9 CH

 - hlavné pôsobenie: oči

 - oči citlivé na svetlo, slzenie

 - výtok z očí pálivý, vodnatý, veľmi dráždivý pre oči

 - sekrét z očí nie je dráždivý

 

SABADILLA 30 CH

- senná nádcha so silným záchvatovitým kýchaním

- svrbenie a šteklenie v nose a v hrdle

- riedky a profúzny výtok z nosa

- zlepšenie teplými nápojmi

 

APIS MELLIFICA 30 CH

- použitie pri alergii, pálení, svrbení, začervenaní a opuchu ( koža, oči, nos )

 - opuch okolo očí so začervenaním, zápal očných spojiviek s pálením

 - zlepšenie studenými obkladmi, chýba pocit smädu

 - žihľavka s pálením a opuchom, alergická reakcia na poštípanie hmyzom

 

URTICA URENS 30 CH

- použitie pri kožnej alergii a žihľavke

- pálenie, svrbenie, drobné vyrážky a červené škvrny

 

Ak sa alergické reakcie objavujú naďalej, je nutné podstúpiť homeopatickú liečbu.

Rada pomôžem. ( 0918/495 866 )

 

 

S.

 

Aké lieky by nemali chýbať v cestovnej lekárničke?

Homeopatia a cestovanie

14.07.2014 17:03

Homeopatia a cestovanie

 

Lieky, ktoré by nemali chýbať v cestovnej lekárničke:

Arsenicum album

Veratrum album

Phosphorus

Aloe

Cuprum metallicum

Nux vomica

China officinalis

Podophyllum

Arnica montana

Apis mellifica

Hypericum

Gelsemium

Belladonna

 

Hnačka, zvracanie, tráviace problémy, otrava jedlom

 

Hnačka je spôsobená požitím neznámej baktérie v jedle alebo vo vode – tráviaci trakt na ňu nie je zvyknutý a preto sa ju snaží vypudiť. Otrava jedlom máva podobné príznaky, ale prudší priebeh, často sa objavia nevoľnosť, kŕče, zvracanie a hnačka. Môžu byť prítomné bolesti hlavy, potenie, horúčka a celková slabosť a zrútenie. Symptómy trvajú 1-5 dní. Pacient potrebuje pokoj na lôžku, diétu. Najskôr počas zvracania nejesť, neskôr ľahké jedlá s trochou soli a dostatok tekutín, aby nenastala dehydratácia. Nasledujúce lieky sa najčastejšie užívajú pri týchto problémoch.

Arsenicum album: Najčastejšie užívaný liek pri otrave jedlom, hnačke, zvracaní, celkovej slabosti a úzkosti so zimomrivosťou. Pálenie v žalúdku so smädom. Nepokoj, slabosť a úzkosť. Hnačka s páchnucou, vodnatou stolicou. Zhoršenie chladom, zlepšenie teplom.

Veratrum album: Prudké zvracanie a veľmi prudká hnačka. Ľadový chlad, profúzne potenie, čelo pokryté studeným potom. Triaška. Hlavný liek pri cholere.

Phosphorus: Vodnatá, vystrekujúca a vyčerpávajúca hnačka. Smäd na studené nápoje, ktoré sa vyvrátia hneď ako sa ohrejú v žalúdku.

Aloe: Hnačka, náhle nutkanie na stolicu, nedobrovoľný únik stolice pri odchode plynov, stolica pokrytá hlienom. Hnačka vodnatá, náhla, vystrekujúca s hlasnými zvukmi a množstvom plynov.

Podophyllum: Bublanie nasledované bezbolestnou, prudkou, vystrekujúcou a páchnucou hnačkou. Explozívna hnačka zašpiní celú misu. Stolica je vodnatá a silne zapácha.

Cuprum metallicum: Prudká, kŕčovitá, veľmi bolestivá kolika. Prudké zvracanie. Zelená vodnatá stolica. Veľmi silné kŕče.

Nux vomica: Gastritída s bolesťami po užití väčšieho množstva alkoholu alebo po prejedení sa. Zvracanie, bolesti hlavy po alkohole. Akútna kolika – žlčníkový záchvat s kŕčmi, zlepšené teplom a zhoršené dotykom. Podráždenosť, zimomrivosť, citlivosť na vône a pachy.

China officinalis: Nasleduje po akútnej fáze. Vyčerpanie zo straty tekutiny. Nočné potenie. V stolici je nestrávená potrava, stolica je vodnatá a zapácha.

 

Ďalšie lieky

 

Arnica montana: Na každé zranenie, pri ktorom sú prítomné modriny, opuchy a môže byť aj  krvácanie, alebo akýkoľvek druh šoku alebo traumy.

Hypericum: Liek na úrazy, hlavne na poranenie nervov a chrbtice. Bolesti sú ostré a vystreľujúce. Hlboké rany, pri ktorých hrozí tetanus. Rana je veľmi citlivá na dotyk.

Apis mellifica: Hlavné vedúce symptómy lieku apis sú pálenie, štípanie, začervenanie a opuch ( ako po uštipnutí včelou ), či ide o infekciu, alergiu alebo zápal. Liek je vhodný na žihľavku, poštípanie hmyzom, faryngitídy, opuchy.

Gelsemium: Liek vhodný na „letné“ chrípky. Ochorenie prichádza pomaly, pacient je veľmi unavený, väčšinou má zimomriavky, triašku. Nemá pocit smädu, na 2-3 deň môže mať vysokú teplotu s veľkým vyčerpaním a únavou očí, viečka nedokáže udržať otvorené, chce pokoj na lôžku.

Belladonna: Veľký liek používaný pri vysokej teplote s výrazným začervenaním, horúčavou, ktorá vyžaruje z tela. Pacient je nepokojný a túži po citróne a limonáde.

 

cms.homeopatia4u.webnode.sk/#homeopatia-na-cesty-mala-1-jpg

 

Ako užívať homeopatické lieky – rady pre pacientov

 

 1. Homeopatické lieky sa vyberajú individuálne podľa podobnosti symptómov. Nie každý s rovnakým ochorením potrebuje rovnaký liek. V prípade ochorenia treba vybrať najvhodnejší liek. Jednu dávku ( 1 globulka lieku ) nechajte rozpustiť na jazyku, opakujte liek po 20-30 minútach ešte 2 krát.
 2. Ak sa stav zlepší a ďalej sa nezhoršuje, čakajte.
 3. Pokiaľ zlepšenie trvá a potom sa vrátia symptómy, opakujte 1 dávku lieku.
 4. Pokiaľ sa pacient po lieku nezlepší, liek nebol vybraný správne, preto ho zmeňte.
 5. Pri vážnych stavoch treba liek opakovať častejšie ( každých 20-30 minút ), pri menej závažných stavoch menej často ( každé 2-4 hodiny). Liek podajte maximálne 6 krát za 24 hodín.
 6. Najlepšie je používať v akútnych stavoch potenciu 30 CH, prípadne 200 CH, ak je ochorenie prudšie a vážnejšie.
 7. Lieky je vhodné uskladňovať pri normálnej teplote, chrániť ich pred priamym slnečným žiarením, mimo výrazných vôní a žiareniu z mobilov, počítača a mikrovlnky.
 8. Homeopatické lieky sa vstrebávajú v ústnej dutine, preto je vhodné pred ich užitím aspoň 10-20 minút nepiť a nejesť

 

Ako liečiť kašeľ?

Prechladnutie, kašeľ a homeopatická liečba

13.10.2015 22:05

 

Symptómami bežného nachladnutia reaguje telo na vírusové infekcie horných dýchacích ciest. Prostredníctvom nádchy, kýchania, kašľa a horúčky sa telo zbavuje „spalín“ po vírusoch, ktoré spôsobili infekciu. Tieto symptómy ukazujú, že telo sa snaží nastoliť opäť stav zdravia, a nemali by sa potlačovať, pokiaľ to nie je nutné. Nesnažte sa liečiť prechladnutie – dovoľte, aby prechladnutie liečilo vás.

Lieky ako kvapky do nosa a prostriedky na potlačenie kašľa a zníženie horúčky na chvíľu uľavia od symptómov prechladnutia, ale to len vďaka tomu, že zabránia telu, aby využilo vlastné obranné sily. Kvapky do nosa a lieky proti nachladnutiu znižujú tvorbu hlienov a tým bránia liečeniu, pretože hlien čistí tkanivá od vírusov a chráni ich pred ďalšou infekciou. Prostriedky proti kašľu zablokujú prirodzený kašľací reflex, kašeľ čistí dýchacie cesty. Podobne je to aj s horúčkou. Preto je dôležité nepoužívať potlačujúce lieky ale radšej pomôcť organizmu v jeho snahe liečiť sa a použiť homeopatické lieky.

 

Prechladnutie a kašeľ

Symptómy prechladnutia – nádcha, upchatý nos, kýchanie, výtok z očí, niekedy mierna bolesť v krku alebo v ušiach – pozná každý. Pri prechladnutí je tiež bežný mierny opuch a citlivosť lymfatických uzlín. Človek sa cíti unavený a môže mať zvýšenú teplotu. Často tento stav je spojený aj so zníženou chuťou do jedla, občas je postihnuté aj trávenie a vylučovanie.

 

Kašeľ

Pri prechladnutí sa objaví aj kašeľ, ktorým telo reaguje na vírusové infekcie dolných dýchacích ciest, teda hrdla, priedušnice priedušiek. Kašeľ býva povrchný alebo hlboký, suchý alebo vlhký, podľa závažnosti infekcie a kvality obranných síl pacienta. Vírus sa zriedkavo dostane až do pľúc, a aj keď sa prechladnutie ťahá oveľa dlhšie ako prechladnutie v hlave, pacient sa takmer vždy vylieči sám. Niekedy býva kašeľ dôkazom toho, že ide o závažnejšiu infekciu, bakteriálnu infekciu alebo alergiu.

 

Medzi najbežnejšie ochorenia dolných DC patria:

KRUP: spôsobený vírusovou infekciou hrtana ( hlasiviek )

              Najčastejší u detí 3 mesiace – 3 roky

              Prenikavý, hlasný, zvonivý zvuk podobný štekotu

              Zúženie dýchacích ciest následkom opuchu

              Rýchle a namáhavé dýchanie

LARYNGITÍDA: podobná krupu, chýbajú dýchacie problémy

BRONCHITÍDA: zápal priedušiek a širších dýchacích trubíc, ktoré vedú

                               do pľúc

                              Hlboký hrudný kašeľ

ZÁPAL PĽÚC: zápal pľúcneho tkaniva – spôsobuje tvorbu tekutín, ktorá

                            bráni vstrebávaniu

                            kyslíka do krvi

                            symptómy: silný kašeľ, horúčka

DUŠNOSŤ: dýchanie vydáva vysoký piskľavý zvuk

                     Zúžené dýchacie cesty

                     Pocit nedostatku vzduchu, problémy s vydychovaním, často

                     pri astme

Prechladnutie niekedy u citlivých ľudí vyvolá alergickú reakciu, ktorá stav skomplikuje. Ak sa objaví kašeľ potom ako pacient prišiel do styku s peľom, prachom, zvieracou srsťou alebo s určitým jedlom, alebo ak sa prechladnutie stále vracia, kašeľ sprevádza dušnosť, ide pravdepodobne o alergickú reakciu.

 

Bežné domáce liečenie:

-         odpočinok

-         tekutiny

-         vykašliavanie hlienov a ich smrkanie

-         zvlhčovače vzduchu

-         ľahká strava, vitamíny, minerály, vitamín C, zinok

 

Homeopatické lieky:

 

ACONITUM  NAPELLUS

*     Rýchle sa šíriaci zápal takmer všetkých orgánových sústav

*     Prudkosť, náhlosť, úzkosť, strach zo smrti, šok

*     Zhoršenie okolo polnoci

*     Akútne indikácie: prechladnutie, chrípka, zápal očných spojiviek, zápal stredného ucha, kašeľ, laryngitída

 

ALLIUM  CEPA

*     Vodnatý výtok z očí – nepáli

*     Vodnatý výtok z nosa – sekrét pálivý, dráždivý

*     Kašeľ: krátky, dráždivý, šteklenie v hrtane, chrapot. Zhoršenie studeným vzduchom.

*     Katar nosnej sliznice, zápal očí, kýchanie, bolesť v hrdle

*     Prechladnutie, senná nádcha

 

EUPHRASIA 

*     Hlavné pôsobenie: oči

*     Oči citlivé na svetlo, slzenie

*     Výtok z očí pálivý, vodnatý, veľmi dráždivý pre oči

*     Sekrét z nosa nie je dráždivý ( opak Allium cepa )

*     Prechladnnutie, alergia

 

SABADILLA

*     Nádcha a senná nádcha

*     Kľúčový príznak: mohutné záchvatovité kýchanie zhoršené chladom a vôňami

*     Šteklenie v nose

*     Kašeľ suchý a dráždivý

*     Zlepšenie teplom a teplými nápojmi

 

ARSENICUM  ALBUM

*     Bolesti: pálivé

*     Výtoky: pálivé, vodnaté, zapáchajúce

*     Smäd: pitie po malých dúškoch

*     Zlepšenie: teplom, horúcimi nápojmi

*     Zhoršenie: chladom, vlhkom, námahou, po polnoci – o 1 hodine

*     Mentálne: nepokoj, úzkosť, strach o zdravie, poriadkumilovnosť

*     Poruchy trávenia, hnačka

*     Nádcha, chrípka, kašeľ, zápaly očí, otrava jedlom, zvracanie, hnačky

 

KALIUM  BICHROMICUM

*     Bolesti: objavujú sa a miznú náhle, v jednom bode

*     Jazyk: biely

*     Výtoky: lepkavé, husté ťahajúce sa, páchnuce, zelené, žlté, žltozelené

*     Zápaly dutín s chrastami, bolestivé

*     Hlien zateká do hrdla, ťažko sa vykašliava

*     Zhoršenie: ráno po prebudení, zimomrivosť

 

KALIUM  MURIATICUM

*     Biela farba: jazyk, ústa, hlieny

*     Zápal dutín: druhé štádium nádchy, vodnatý hlien sa zmenil na hustý a biely

*     Upchatý nos, katar eustachovej trubice

*     Bolesti uší: hluchota po nádche, zvuky v ušiach

*     Zdurenie lymfatických uzlín

 

KALIUM  SULFURICUM

*     Farba: žltá – jazyk, výtoky

*     Výtoky: husté, žlté, hojné

*     Zlepšenie: čerstvým vzduchom

*     Zhoršenie: teplom, zmenou teploty

*     Zápaly uší, zápaly dutín, kašeľ

*     Kašeľ: rachotivý, ťažké vykašliavanie

HEPAR  SULFUR

*     Bolesti: pichanie ako od ihly

*     Ochorenie zo studeného vetra

*     Pot: chladný, hojný, kyslý

*     Patrí medzi najzimomrivejšie lieky, vadí každý studený vánok, chce byť zabalený

*     Zhoršenie: chladom, odkrytím

*     Hlien: hojný, lepkavý, hustý, žltý

*     Kašeľ: dráždivý, prudký, rachotivý, produktívny

 

NATRIUM  MURIATICUM

*     Mentálne: citlivý, pôsobí chladne, introvertný, nemá rád útechu, plačlivý

*     Ochorenie zo sklamanej lásky, smútku, potlačených emócií

*     Katar nosnej sliznice: sekrét steká do hrdla, hojný, biely, vodnatý, ako vaječný bielok

*     Upchatý nos, strata čuchu, chuti

*     Zápaly očí: výtoky vodnaté, pocit piesku

*     Ústa: opary, opakované herpesy

 

NUX  VOMICA

*     Katar nosnej sliznice: sekrét pálivý, vodnatý, cez deň tečúci, večer a v noci nos upchatý

*     Kýchanie, kašeľ dráždivý

*     Zlepšenie: čerstvým vzduchom, teplými nápojmi

*     Zimomrivosť, tráviace problémy

 

PULSATILLA

*     Mentálne: citlivý, jemný, náladový, plačlivý, prítulný

*     Bez smädu

*     Zhoršenie: teplom, návaly tepla, potenie

*     Zlepšenie: čerstvým vzduchom

*     Katar nosnej sliznice: sekrét žltý, zelený, zelenožltý, hustý, nedráždivý

*     Strata čuchu, chuti, kýchanie v teple

*     Kašeľ: sústavný večer, suchý v noci, voľný ráno, narúša spánok

*     Zápaly očí: svrbenie, hnisavý hustý a žltý výtok, zalepené oči ráno

 

 

SILICEA

*     Generálie: citlivosť na chlad, ľadové ruky a nohy, časté prechladnutia, slabosť, kyslý pot v noci, spotené nohy

*     Zdurené lymfatické uzliny

*     Bolesti v krku: pichavé, pocit vlasu na jazyku, zväčšené mandle

*     Katar nosnej sliznice: sekrét hustý, páchnuci, nos suchý a upchatý

*     Zaplnené dutiny, pocit tlaku v dutinách

*     Strata čuchu a chuti

*     Zhoršenie: studeným vzduchom

 

ANTIMONIUM  TARTARICUM

*     Symptómy hrudníka: hrubé, rachotivé chrapčanie pri dýchaní v priedušnici, vlhký kašeľ

*     Sťažené vykašliavanie

*     Ospalosť, zhoršenie mliekom

*     Cyanóza, studený pot, chvenie nosných krídel

 

BRYONIA

*     Celkové zhoršenie pohybom

*     Suchosť všetkých slizníc

*     Veľký smäd

*     Mentálne: podráždený, náladový, nechce byť vyrušovaný, chce zostať sám v kľude, myslí na prácu

*     Kašeľ: suchý, bolestivý, musí si držať hrudník, pichanie v hrudníku pri kašli

 

DROSERA

*     Liek na čierny kašeľ

*     Tvár modrá pri kašli, nedostatok vzduchu

*     Bolesti na hrudi

*     Šteklenie v hrtane

*     Kašeľ: štekavý, dráždivý, dusivý, v prudkých záchvatoch, suchý v noci

*     Zhoršenie: okolo polnoci

 

IPECACUANHA

*     Kašeľ s nevoľnosťou a so zvracaním

*     Sťažené dýchanie a vykašliavanie

*     Kašeľ: dusivý, suchý, záchvatovitý, dráždivý, so zvracaním

*     Napínanie na vracania

*     Nevoľnosť je súčasťou každého ochorenia

*     Vyčerpanosť a bledosť

 

PHOSPHORUS

*     Pálivé bolesti ( hrdlo, dýchacie cesty )

*     Krvácanie jasnej krvi, výtoky s prímesou krvi

*     Zlepšenie: studenými nápojmi, spánkom

*     Hrtan: bolestivý, citlivý, šteklenie, zhoršenie rozprávaním

*     Kašeľ: suchý v noci, dráždivý, sťažené dýchanie

*     Strata hlasu, zachrípnutie

*     Pacient túži po spoločnosti

 

RUMEX  CRISPUS

*     Kašeľ zhoršený zmenou teploty, studeným vzduchom

*     Šteklenie v hrtane a v priedušnici

*     Kašeľ suchý, dráždivý

*     Zhoršenie odkrytím

*     Zlepšenie cmúľaním cukríkov a pitím

 

SPONGIA  TOSTA

*     Kašeľ: suchý, pripomína „pílenie dreva“, drsný, krupózny

*     Laryngitída, krup, horšie pred polnocou

*     Pocit dusenia , horšie v spánku a v noci

*     Zovretie, suchosť a šteklenie v hrdle

*     Zlepšenie teplými nápojmi a jedlom

 

Záznamy: 1 - 9 zo 9

Samuel Hahnemann Monument Washington D.C.

similia similibus curantur

podobné sa lieči podobným