Cenník služieb

 

 

Prvá homeopatická konzultácia ...................................... 90 €

V cene je zahrnutá konzultácia ( 60 – 120 minút ) a homeopatický liek.

 

Kontrola do 6 mesiacov od prvej konzultácie ................ 50 €

V cene je zahrnutá konzultácia ( 30 – 60 minút ) a homeopatický liek.

Odporúčam prvú kontrolu absolvovať do 6 týždňov od podania lieku.

 

Kontrola po 6 mesiacoch – nutná opätovná

dlhšia konzultácia ........................................................... 60 €

V cene je zahrnutá konzultácia ( 60 – 120 minút ) a homeopatický liek.

 

Vyšetrenie akútneho stavu ............................................. 40 €

V cene je zahrnuté akútne homeopatické vyšetrenie ( 20 – 40 minút ), homeopatický liek,

telefonické konzultácie počas ochorenia a v prípade potreby kontrola akútneho ochorenia.

 

Vyšetrenie ľahkého akútneho stavu ................................30€

V cene je zahrnuté akútne homeopatické vyšetrenie a homeopatický liek.

 

Poplatok za návštevu pacienta doma ............................. 10 €

( doplatok za pohonné hmoty podľa vzdialenosti )

 

 

 

 02. 01. 2016                                     Mgr. Silvia Trojanovská, SAKHom.