AKÚTNY PRÍPAD CELKOVÉHO VYČERPANIA

02.11.2018 15:01

Prišiel za mnou 48-ročný muž so silnými bolesťami hlavy, každodennou večernou horúčkou a totálnym vyčerpaním. V oblasti čela neustále celý deň pociťoval veľmi silný tlak, bolesť mu bránila v spánku a žiadne analgetiká mu vôbec nepomohli. Každý večer sa k bolestiam hlavy pridala aj teplota so zimnicou. Tento stav trval už viac ako týždeň. Po antibiotickej liečbe od lekára sa nič nezlepšilo, práve naopak, začal mať problémy aj s trávením, napínanie na vracanie a celkové nechutenstvo. Bol veľmi bledý, cítil sa nevládny a mohol len ticho sedieť. Okrem toho mal už asi mesiac bolesti ramien a kolien. Mierne sa mu uľavilo od bolesti počas pomalej chôdze.

Zaujímal ma jeho príbeh. Aký mal problém v živote v uplynulom období?

Hovorí: „Som pod neustálym tlakom. Vždy som mal veľa práce ale teraz už asi 3 mesiace je ten tlak obrovský. Odišiel mi dlhoročný zamestnanec a musím robiť aj všetku prácu za neho. Každý deň mám asi sto telefonátov. Som pod obrovským tlakom a cítim veľkú zodpovednosť za celú firmu. Všetko je na mojich pleciach. Stále doťahujem prácu na posledný termín. Nikdy nedokážem vypnúť.“

Analýza prípadu:

V prípade tohto muža je veľmi dôležitý jeho príbeh, jeho situácia v živote. Z toho dôvodu som pre výber lieku použila metódu skupinovej analýzy podľa Jana Scholtena. Keďže ide o situáciu a o jasný problém, zamerala som sa na lieky z minerálnej ríše. Aj napriek tomu, že klient je majiteľ firmy, ktorú riadi, liek som vyberala z periódy železa, ktorá súvisí s jeho problémom. V jeho prípade je silný pocit zodpovednosti a veľa práce ako takej. To súvisí s jeho úlohou, prácou v zmysle činnosti a výkonu. Je pod neustálym tlakom, ktorý si vyžaduje vytrvalosť, odolnosť a neustálu koncentráciu. Týmto vysvetlením som sa dostala do 8. štádia a vybrala som liek FERRUM METALLICUM. Pre 8. štádium ( 8. stĺpec ) periodickej tabuľky prvkov sú charakteristické vyjadrenia VYDRŽAŤ, sila, tlak, zápas, posledný termín, výdrž, koncentrácia, plán, ťažký, ťažoba, napätie, pretlak, tieseň.

Obraz lieku FERRUM METALLICUM:

Osobnosť človeka Ferrum metallicum vystihuje slovo pevnosť. Je to človek silný, stály, vytrvalý, odolný, rozhodný. Títo ľudia majú často pocit, že iní prekračujú ich hranice, preto musia byť pevní a neoblomní. Vytrvalosť v sebe obsahuje aj prvok tlaku, pocit nutnosti. Nesmú sa vzdať, musia vydržať. Odolávajú s vypätím všetkých síl a potom skolabujú. Na fyzickej úrovni sa ich problémy prejavujú tlakovými bolesťami hlavy, vysokým a nízkym tlakom, anémiou, závratmi a bolesťami ramenných kĺbov.

Klientovi som tento liek predpísala v potencii 200 CH. Už po prvej dávke sa mu zmiernili bolesti hlavy, v ten deň už nemal žiadnu teplotu a vedel spať. Bolesti hlavy sa mu ešte objavili nad ránom ale menej intenzívne. Po ďalších dávkach lieku sa už nevrátili a cítil sa dobre. Aj napriek tomu som mu odporučila aspoň pár dní oddychu a celkového relaxu. Liek predpísaný na základe akútneho stavu je zároveň hlbším liekom pre tohto človeka.

„To čo sa deje v mysli, deje sa aj v tele. A to čo sa deje v tele, deje sa aj v mysli.“

§ 12

„Len chorobou narušená životná sila vyvoláva ochorenia. Tieto prejavy choroby vnímané našimi zmyslami súčasne vyjadrujú všetky zmeny, teda celkové chorobné narušenie vnútornej dynamis a tým aj celú chorobu. Odstránenie všetkých prejavov ochorenia, teda všetkých zmien odlišujúcich sa od zdravých životných pochodov vplyvom liečby, je súčasne automaticky podmienená obnova integrity životného princípu a predpokladá sa tiež nutné obnovenie zdravia celého organizmu.“

Samuel Hahnemann, Organon liečebného umenia