World Homeopathy Awareness Week

03.03.2018 09:21

Už po štrnásty krát bude v dňoch 9. – 15. apríla 2018, na celom svete prebiehať Svetový týždeň povedomia o homeopatii - World Homeopathy Awareness Week. www.worldhomeopathy.org/

Svetový týždeň povedomia o homeopatii je zameraný na intenzívnejšie a aktívnejšie propagovanie liečebného systému homeopatie. 

Slovenská komora homeopatov organizuje pri tejto príležitosti tématické prednášky vo viacerých mestách.  

HOMEOPATIA4U si vás dovoľuje pozvať 11. 04. 2018 na zaujímavú prednášku v Nových Zámkoch. 

O týždeň neskôr, 19.04.2018 sa bude podobná prednáška konať v Levoči. Prednášať vám bude členka slovenskej komory homeopatov, skúsená homeopatka a lektorka, Mgr. Silvia Trojanovská, SAKHom.