HOMEOPATIA PRE DOMÁCE VYUŽITIE NOVÉ ZÁMKY VI. ROČNÍK

HOMEOPATIA PRE DOMÁCE VYUŽITIE NOVÉ ZÁMKY  VI. ROČNÍK

HOMEOPATIA PRE DOMÁCE VYUŽITIE NOVÉ ZÁMKY  VI. ROČNÍK

 

Základný polročný kurz homeopatie akreditovaný a certifikovaný Slovenskou akadémiou klasickej homeopatie SAKH.  Koncepcia nášho kurzu stojí na troch základných pilieroch a tými sú pochopenie homeopatickej teórie a jej princípov, znalosť homeopatických liekov a schopnosť tieto znalosti aplikovať v praxi. Je to komplexný vzdelávací kurz vhodný pre začiatočníkov, ale aj mierne pokročilých, kde študentov učíme veľmi podrobne porozumieť homeopatickým zákonitostiam. Samozrejmosťou kurzu je homeopatická materia medica. Dňa 30.06. 2018 v Nových Zámkoch, kurz úspešne ukončila ďalšia, už šiesta skupina študentov. 

Fotogaléria: HOMEOPATIA PRE DOMÁCE VYUŽITIE NOVÉ ZÁMKY VI. ROČNÍK