NADSTAVBOVÝ SEMINÁR V LEVOČI

NADSTAVBOVÝ SEMINÁR V LEVOČI
HOMEOPATIA – CESTA K ZDRAVIU
 
Každý človek má možnosť vybrať si svoju cestu životom a aj k zdraviu. Je veľa spôsobov a možností ako zvládnuť rôzne situácie a ochorenia. Je to naša cesta k zdraviu. Ja som si vybrala homeopatiu už pred 16 rokmi. Teším sa, že som inšpirovala mnohých ľudí k rovnakej ceste.
6. – 7. apríla 2019 sme sa opäť stretli na nadstavbovom seminári v Levoči v Hoteli u Leva. Venovali sme sa rôznym témam. Určite zaujímavé boli Mäkkýše v homeopatii.
Mäkkýše patria medzi bezstavovce s mäkkým telom. Rozdeľujú sa na lastúrniky, ulitníky a hlavonožce. Ich mäkké telo je potravou pre mnohé iné živočíchy, preto sa cítia ohrození. Lastúrniky a ulitníky majú pevnú schránku, ktorá predstavuje bezpečie v nekonečnom a nebezpečnom prostredí mora. Ľudia, ktorí potrebujú homeopatický liek z tejto skupiny, sa v stave ohrozenia stiahnu do vnútra. Môže ísť o konflikt, v ktorom nedokážu zaujať postoj, iba sa stiahnu, scvrknú, zatvoria sa do ulity a ostanú v svojom bezpečnom priestore domova. Stiahnu sa zo situácie okolo nich. Vytvoria si okolo seba pevný múr, ktorý má ochrániť ich mäkké a zraniteľné vnútro. Tieto lieky sú veľmi vhodné aj pre psychiatrické ochorenia a stavy úzkosti.
Pre výber homeopatického lieku môžeme použiť rôzne metódy. Na seminári sme sa venovali Vijayakarovmu systému a Polárnej analýze.
Vijayakarov systém predpisu homeopatických liekov je veľmi dobre využiteľný v akútnej homeopatii. Polárna analýza sa zameriava na modality ochorenia, ktoré vedú k predpisu lieku. Boenninghausenova metóda polárnej analýzy je jedna z najľahších a zároveň najefektívnejších metód v homeopatii. Barón von Boenninghausen (1785-1864) je jedným z najvýznamnejších homeopatov v dejinách homeopatie.  Je autorom prvého homeopatického repertória, pomôcky, ktorá uľahčuje prácu homeopatom celého sveta. Objavil však aj spôsob ako je možné pomerne ľahko nájsť homeopatický liek, ktorý zohľadňuje individualitu človeka. Individualizovaný výber homeopatík je základným predpokladom ich účinnosti, pretože základným princípom homeopatie je princíp podobnosti: podobné sa lieči podobným.
Boenninghausenova metóda    
Okrem vytvorenia prvého repertória Dr. Boenninghausen obohatil homeopatickú prax aj o klasifikáciu príznakov a definíciu úplného príznaku. Definoval aj 5 stupňové rozlišovanie liekov v jednotlivých symptómoch (rubrikách) svojho repertória. 1. stupeň bol najmenej dôležitý, 5. stupeň najviac. Najdôležitejšie boli pritom pre neho nie mentálne príznaky ako je tomu v klasickej konštitučnej metóde, ale celkové príznaky a modality.
Celkové príznaky sa týkajú celého organizmu. Sú to napríklad chute a averzie, smäd, vplyv počasia, pocit chladu alebo tepla, typ bolesti, ktorá sa opakuje na rôznych častiach tela, menštruácia. Modality sú faktory, ktoré ovplyvňujú príznaky - t. j. zlepšujú ich alebo zhoršujú. Napríklad sedenie zhoršuje, chlad zlepšuje, tlak zhoršuje, atď. 
Boenninghausenova metóda spočíva vo výbere lieku, ktorý najpresnejšie zodpovedá celkovým príznakom a modalitám človeka, pretože sú to veľmi spoľahlivé príznaky. Problém bol len v tom, že celkové príznaky a modality predstavujú všeobecné charakteristiky, ktoré sú spoločné mnohým liekom.
Dr. Heiner Frei zo Švajčiarska však objavil spôsob, ako znížiť počet liekov, o ktorých je možné uvažovať u konkrétneho pacienta. Objavil tzv. polárnu analýzu. Vychádza z toho, že existujú polárne príznaky.
Sú to príznaky, ktoré majú aj svoj opak. Napríklad: má smäd - nemá smäd, pohyb zlepšuje - pohyb zhoršuje, čerstvý vzduch zlepšuje - čerstvý vzduch zhoršuje, atď. Takýchto príznakov je v Boenninghausenovom repertóriu približne 120. Práve oni sú pri výbere lieku najdôležitejšie, pretože vždy berieme do úvahy aj opačný príznak ako má chorý človek. Ak tento opačný príznak je v 3. stupni a vyššom, znamená to, že významný príznak lieku nie je v súlade s príznakmi pacienta a preto môžeme tento liek vylúčiť z uvažovania.
Teším sa na naše ďalšie vzdelávanie a nadstavbové semináre v Levoči!
 

Fotogaléria: NADSTAVBOVÝ SEMINÁR V LEVOČI