NADSTAVBOVÝ SEMINÁR V NOVÝCH ZÁMKOCH

NADSTAVBOVÝ SEMINÁR V NOVÝCH ZÁMKOCH
21. septembra 2019 sme sa opäť stretli na ďalšom nadstavbovom seminári v Nových Zámkoch. Čakala nás zaujímavá ale náročná téma a ťažké prípady. Také sú homeopatické lieky z mäkkýšov. Pocit zablokovania, stiahnutia, úzkosť, neistota, plachosť, zraniteľnosť a vnútorná citlivosť. Okrem toho sme sa venovali bolestiam chrbtice, zápalom kĺbov a artritíde. 
Niekoľko poznámok o mäkkýšoch:
Mäkkýše patria medzi bezstavovce s mäkkým telom. Rozdeľujú sa na lastúrniky, ulitníky a hlavonožce. Ich mäkké telo je potravou pre mnohé iné živočíchy, preto sa cítia ohrození. Lastúrniky a ulitníky majú pevnú schránku, ktorá predstavuje bezpečie v nekonečnom a nebezpečnom prostredí mora. Ľudia, ktorí potrebujú homeopatický liek z tejto skupiny, sa v stave ohrozenia stiahnu do vnútra. Môže ísť o konflikt, v ktorom nedokážu zaujať postoj, iba sa stiahnu, scvrknú, zatvoria sa do ulity a ostanú v svojom bezpečnom priestore domova. Stiahnu sa zo situácie okolo nich. Vytvoria si okolo seba pevný múr, ktorý má ochrániť ich mäkké a zraniteľné vnútro. Tieto lieky sú veľmi vhodné aj pre psychiatrické ochorenia a stavy úzkosti.
 
CALCAREA CARBONICA patrí medzi polychresty v homeopatii. Homeopatický liek je vyrobený zo schránky ustrice a indikovaný je na veľké množstvo chorôb, od chrípky až po závažné ochorenia – karcinómy, srdcové zlyhania, neurologické problémy, duševné choroby, ekzémy. Je častým liekom v detskom veku, kedy pomáha pri liečbe ekzémov, respiračných ochorení, nedostatočnej imunite. Deti sú vrhnuté do sveta dospelých, cítia sa neisté a kritizované, musia sa vyrovnať s množstvom požiadaviek a sú nútené prispôsobovať sa. Čo si tí dospelí pomyslia? Sú predsa také bezvýznamné a malé! Deti sa stiahnu a pozorujú. Svoju plachosť ukazujú, keď sa ich niečo pýtame. Keď si ich nevšímame, viac sa prejavia. Môžu mať sklon k nadváhe, únave a nízkej odolnosti. Metabolizmus je spomalený, výrazne sa potia hlavne na hlave.
 
Hlavonožce sú skupinou mäkkýšov bez schránky, veľmi dobre plávajú a dokážu sa rýchlo pohybovať. Sú oveľa aktívnejšie ako lastúrniky a ulitníky. Útočia na svoju korisť, v zlomku sekundy vymrštia chápadlá a ovinú nimi obeť. Keďže nemajú schránku, sú zraniteľnejšie, preto v nebezpečenstve často vystrekujú do vody atrament.