NOVÉ ZÁMKY 6. ROČNÍK

NOVÉ ZÁMKY 6. ROČNÍK

Základný polročný kurz homeopatie akreditovaný a certifikovaný Slovenskou akadémiou klasickej homeopatie SAKH.  Koncepcia nášho kurzu stojí na troch základných pilieroch a tými sú pochopenie homeopatickej teórie a jej princípov, znalosť homeopatických liekov a schopnosť tieto znalosti aplikovať v praxi. Je to komplexný vzdelávací kurz vhodný pre začiatočníkov, ale aj mierne pokročilých, kde študentov učíme veľmi podrobne porozumieť homeopatickým zákonitostiam. Samozrejmosťou kurzu je homeopatická materia medica. Dňa 30.06. 2018 v Nových Zámkoch, kurz úspešne ukončila ďalšia, už šiesta skupina študentov.

 

Fotogaléria: NOVÉ ZÁMKY 6. ROČNÍK