Kurzy Nové Zámky

 vždy v sobotu od 9:00  do 17:00
 
od 15. októbra 2022
 
CENA JEDNÉHO SEMINÁRA: 50€
CENA CELÉHO KURZU: 300€
(platí sa na mieste)
 
TERMÍNY:
1. SEMINÁR: 15.10.2022
2.SEMINÁR: 12.11.2022
3. SEMINÁR: 10.12.2022
4. SEMINÁR: 14.01.2023
5. SEMINÁR: 04.02.2023
6. SEMINÁR: 04.03.2023
 
 
Prihlásiť sa môžete už teraz mailom na silviatrojano@gmail.com
 alebo na tel. čísle 0918 495 866